Uzoma Orji
Uzoma Orji
Title: Throws
Previous College: MIT '06
Weapon: Five years