Ruijie He
Hometown: Singapore, SINGAPORE
Weapon: So.